Giải pháp vận hành hệ thống SAP cho doanh nghiệp

01/06/2021 / Admin

Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể từ tư vấn giải pháp, cấu hình hệ thống, bảo trì hệ thống tới việc tạo mới chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp. Hiện chúng tôi đang hợp tác vận hành cho khách hàng logictic lớn nhất tại Nhật bản. Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên làm việc lâu năm trong lĩnh vực SAP ERP chúng tôi cung cấp giải phát triển đa dịch vụ như FI-CO, MM…

Chi tiết:

Lĩnh vực phát triển SAP
Nghiệp vụ FI, SD, MM, HR
Công nghệ phát triển SAP ABAP
Hình thức – Thời gian phát triển Labo – 2 năm (Đang tiếp tục)