Ứng dụng tìm kiếm người mắc chứng Alzheimer

02/06/2021 / Admin

Ứng dụng hỗ trợ, kết nối, thông báo khi phát hiện người mắc hội chứng Alzheimer đi lạc, hay tổ chức các sự kiện tình nguyện cho những bệnh nhân này tại Nhật Bản. Đây cũng được coi là một ứng dụng hỗ trợ trong hoạt động tình nguyện được Chính phủ Nhật Bản xét duyệt và đặt trong nhóm các hoạt động hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) mà Liên Hiệp Quốc kêu gọi

Tham khảo tại: https://tdpro.jp