COMPANY

Giới thiệu công ty
Tên công ty

Công ty Cổ phần ITS GLOBAL

Tên tiếng anh

ITS GLOBAL Corp

Ngày thành lập

Tháng 2 năm 2020

Địa chỉ

【Trụ sở】

Tầng 2 tòa nhà 1-2 Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Hà Nội

【Văn phòng Đà Nẵng】

116 Mai Thúc Lân, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

【Văn phòng Tokyo】

〒140-0014

Agora Oimachi 3F, 1-6-3 Oi, Shinagawa-ku, Tokyo

Số lượng nhân viên

154 người

CEO

Ông NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Dịch vụ

Phát triển hệ thống web, website, mobile app

Phát triển offshore

Hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Giới thiệu việc làm có thu phí